Tin tức hoạt động

Hội thảo khoa học 02: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và Quyển 1 (Toán học, Cơ học) (22/1/2018)

Các thành viên tham gia Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 2, tại Hội thảo khoa học 02: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và Quyển 1 (Toán học, Cơ học) ngày 22/1/2018.

Các thành viên tham gia Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 2, tại Hội thảo khoa học 02: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và các Quyển 1, ngày 22/1/ 2018.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*