Văn bản pháp luật

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban biên soạn Quyển 31b chuyên ngành Giáo dục học
Căn cứ Quyết Định số 87/QĐ-BCNĐA ngày 04/02/2020 của Ban Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Mỹ ...
/ / Thông báo, Văn bản pháp luật
Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban biên soạn Quyển 16 chuyên ngành Cơ khí, Mỏ, Luyện kim
Căn cứ Quyết Định số 60/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 22/1/2020 của Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc bổ nhiệm GS.TS Trần Văn Địch, Trường ...
/ / Văn bản pháp luật
Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban biên soạn Quyển 19 chuyên ngành Ngôn ngữ học và Hán Nôm học
Quyết định số 248/QĐ-HĐCDBSBKTTVN của Hội đồng chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Hùng ...
/ / Thông báo, Văn bản pháp luật
Quyết định đổi tên Quyển 11, 13, 17, 19, 20 thuộc bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam
Quyết định số 1184/QĐ-BCNĐA ngày 05/8/2019 của Ban Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc đổi tên một số quyển thuộc bộ Bách ...
/ / Thông báo, Văn bản pháp luật
Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Biên soạn Quyển 29 chuyên ngành Quốc phòng
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban biên soạn Quyển 29 chuyên ngành Quốc phòng, Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ...
/ / Văn bản pháp luật
Tài liệu hướng dẫn Biên soạn Đề cương chi tiết các quyển chuyên ngành Bách khoa toàn thư Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn Biên soạn Đề cương chi tiết các quyển chuyên ngành Bách khoa toàn thư Việt Nam 1. Nguyên tắc xây dựng Bảng mục từ và biên ...
/ / Văn bản pháp luật
Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ...
/ / Văn bản pháp luật
Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban biên soạn chuyên ngành thuộc Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban biên soạn chuyên ngành thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ...
/ / Văn bản pháp luật
Quyết định về việc cử PGS.TS. Bùi Nhật Quang tham gia Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
Quyết định về việc cử PGS.TS. Bùi Nhật Quang tham gia Phó Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ...
/ / Văn bản pháp luật
Quyết định về việc cử GS.TS Nguyễn Quang Thuấn tham gia Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
Quyết định về việc cử GS.TS Nguyễn Quang Thuấn tham gia Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ...
/ / Văn bản pháp luật