Văn bản pháp luật

Quyết định đổi tên Quyển 11, 13, 17, 19, 20 thuộc bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam
Quyết định số 1184/QĐ-BCNĐA ngày 05/8/2019 của Ban Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc đổi tên một số quyển thuộc bộ Bách ...
/ / Thông báo, Văn bản pháp luật
Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Biên soạn Quyển 29 chuyên ngành Quốc phòng
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban biên soạn Quyển 29 chuyên ngành Quốc phòng, Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ...
/ / Văn bản pháp luật