Tin tức hoạt động

Hội thảo khoa học Quyển 27: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong biên soạn Bách khoa chuyên ngành và gợi mở cho việc biên soạn BKTT chuyên ngành Tôn giáo, Xã hội học của Việt Nam” (8/9/2017)

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*