Tin tức hoạt động

Hội thảo khoa học 01: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và các Quyển 3.4.9 và 12 (23/3/2018)

Các thành viên tham gia Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 2, tại Hội thảo khoa học 01: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và các Quyển 3.4.9 và 12, ngày 23/3/2018.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*