Hội thảo tổng kết Quyển 14

14 Tháng Chín, 2018 admin 0

Tiêu đề: “Đánh giá cuối kỳ về kết quả biên soạn BKTT ngành Xây dựng, Công nghệ vật liệu”.

Thời gian: Ngày 02/02/2018, tại Phòng họp Tầng 2, Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng.

Đọc tiếp

Hội thảo khoa học Quyển 14 lần 1

14 Tháng Chín, 2018 admin 0

Tiêu đề: “Các kiến thức cơ bản về Bách khoa toàn thư và Từ điển bách khoa. Tổng quan tình hình biên soạn BKTT của thế giới và Việt Nam về các chuyên ngành và công nghệ vật liệu”

Thời … Đọc tiếp

Tọa đàm khoa học Quyển 14 lần 2

14 Tháng Chín, 2018 admin 0

Tọa đàm về các lĩnh vực chuyên môn của mỗi ngành và sự giao thoa giữa các khối kiến thức của từng chuyên ngành. Tọa đàm về các kỹ thuật và phương pháp xây dựng mục từ. Tọa đàm về … Đọc tiếp