Tin tức hoạt động

Hội thảo khoa học 03: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và các Quyển 5, 6 và 13 (7/6/2018)

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng ban biên soạn Quyển 2 (Vật lý học, Thiên văn học)

Các thành viên tham gia Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 2, tại Hội thảo khoa học 03: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và các quyển 5, 6 và 13, ngày 7/6/2018

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng ban biên soạn Quyển 2 (Vật lý học, Thiên văn học) chủ trì Hội thảo khoa học

GS. Nguyễn Viết Kính, đại diện Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 13 (Điện, Điện tử và Tự động hóa), tại Hội thảo khoa học 03, ngày 7/6/2018.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*