Tin tức hoạt động

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ thuộc Quyển 22 “Xác lập hệ thống mục từ và viết mục từ mẫu phục vụ biên soạn cuốn Bách khoa toàn thư Lịch sử thế giới”
Ngày 8 tháng 7 năm 2018, tại phòng họp khoa Lịch sử, tầng 2 nhà B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ...
Hội thảo khoa học Quyển 22: “Xác lập hệ thống mục từ và viết mục từ mẫu phục vụ biên soạn cuốn Bách khoa toàn thư Lịch sử thế giới”
Ngày 20 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp khoa Lịch sử, tầng 2 nhà B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà ...
Về hoạt động của Ban biên soạn Quyển 19 chuyên ngành Ngôn ngữ học, Hán Nôm
Theo Quyết định số 2467/QĐ-BCNĐA ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Ban biên soạn Quyển 19 chuyên ...
Hội thảo tổng kết Quyển 14
Tiêu đề: “Đánh giá cuối kỳ về kết quả biên soạn BKTT ngành Xây dựng, Công nghệ vật liệu”. Thời gian: Ngày 02/02/2018, tại Phòng họp Tầng 2, Nhà Thư ...
Hội thảo khoa học Quyển 14 lần 1
Tiêu đề: “Các kiến thức cơ bản về Bách khoa toàn thư và Từ điển bách khoa. Tổng quan tình hình biên soạn BKTT của thế giới và Việt Nam ...
Tọa đàm khoa học Quyển 14 lần 2
Tọa đàm về các lĩnh vực chuyên môn của mỗi ngành và sự giao thoa giữa các khối kiến thức của từng chuyên ngành. Tọa đàm về các kỹ thuật ...
Hội thảo Nghiên cứu tổng hợp bảng mục từ theo phân ngành, Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề cương Quyển 6 (4/5/2018)
Trong Hội thảo này, các chuyên gia đã thảo luận, rà soát, thống nhất các mục từ thuộc từng chuyên ngành và tổng hợp các kết quả nghiên cứu chung ...