Thông báo

Quyết định nhân sự Ban biên soạn Quyển 25 chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ

Ngày 18/2/2020, Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-BCNĐA Phê duyệt nhân sự Ban biên soạn chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ (Quyển 25 – Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam) gồm các chức danh:

Phó Trưởng ban:

 • PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi, Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia;
 • ThS. Trương Bá Tuấn, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính.

Các thành viên chính:

 • Nguyễn Viết Lợi, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính;
 • TS. Mai Ngọc Anh, Học viện Tài chính;
 • Nguyễn Thành Long, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 • Vũ Nhữ Thăng, Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
 • TS. Tô Kim Ngọc, Học viện Ngân hàng;
 • TS. Phạm Thị Hoàng Anh, Viện nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng;
 • Phạm Xuân Hòe, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước;
 • Nguyễn Thị Hiền, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước;
 • Hà Huy Tuấn, Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
 • TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
 • Tô Nguyễn Cẩm Anh, Bộ Tài chính;
 • TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính;
 • TS. Nguyễn Văn Đức, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Thư ký khoa học:

 • Lê Thị Thùy Vân, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính.

Thư ký hành chính:

 • ThS. Nguyễn Hoài Thanh, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính.

Tải văn bản

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*