Thông báo

Quyết định đổi tên Quyển 11, 13, 17, 19, 20 thuộc bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam

Quyết định số 1184/QĐ-BCNĐA ngày 05/8/2019 của Ban Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc đổi tên một số quyển thuộc bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam

Tải văn bản

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*