Thông báo

Quyết định nhân sự Ban biên soạn Quyển 31b chuyên ngành Giáo dục học

Ngày 18/2/2020, Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-BCNĐA Phê duyệt nhân sự Ban biên soạn chuyên ngành Giáo dục học (Quyển 31b – Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam) gồm các chức danh:

Phó Trưởng ban:

 • PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, Học viện Quản lý Giáo dục
 • PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các thành viên chính:

 • GS.TS. Phan Văn Kha, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • GS.TS. Lê Phương Nga, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • TS. Đinh Xuân Khoa, Đại học Vinh
 • TS. Đỗ Thị Hương Trà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • TS. Nguyễn Đức Chính, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Đặng Bá Lãm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • TS. Phạm Văn Thuần, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Trịnh Văn Minh, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Nguyễn Minh Đường, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • TS. Trần Văn Đạt, Trường Đại học An Giang
 • TS. Trần Trung, Học viện Dân tộc
 • PGS.TS. Vũ Ngọc Hà, Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • Nguyễn Quang Việt, Viện Giáo dục Nghề nghiệp

Thư ký khoa học:

 • Đỗ Thị Thu Hằng, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư ký hành chính:

 • ThS. Nghiêm Thị Thanh, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • CN. Lê Thu Trang, Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tải văn bản

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*