Thông báo

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban biên soạn Quyển 19 chuyên ngành Ngôn ngữ học và Hán Nôm học

Quyết định số 248/QĐ-HĐCDBSBKTTVN  của Hội đồng chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Hùng Việt, nguyên Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam làm Trưởng Ban biên soạn Quyển 19 chuyên ngành Ngôn ngữ học và Hán Nôm học thay thế GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết kể từ ngày 26/11/2019.

Tải văn bản

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*