Tin tức hoạt động

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ thuộc Quyển 22 “Xác lập hệ thống mục từ và viết mục từ mẫu phục vụ biên soạn cuốn Bách khoa toàn thư Lịch sử thế giới”

Ngày 8 tháng 7 năm 2018, tại phòng họp khoa Lịch sử, tầng 2 nhà B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ thuộc Quyển 22 “Nghiên cứu xây dựng Đề cương Quyển 22 chuyên ngành Lịch sử thế giới” đã tổ chức họp, đánh giá sản phẩm nghiên cứu của Ban biên soạn.

Tham dự buổi họp nghiệm thu có đầy đủ các thành viên của Hội đồng theo QĐ số 25/QĐ-VPĐA ngày 25 tháng 6 năm 2018. Hội đồng do PGS.TS. Võ Kim Cương (Viện Sử học) làm Chủ tịch, PGS.TS. Đinh Công Tuấn (Viện Nghiên cứu Châu Âu) làm Phó Chủ tịch, PGS.TS. Vũ Ngọc Hà (Ban Thư kí Đề án) là Thư kí Hội đồng.

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đã nghe GS.TS. Đỗ Thanh Bình – Chủ nhiệm nhiệm vụ Quyển 22 chuyên ngành Lịch sử Thế giới trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu và sản phẩm của nhiệm vụ theo Hợp đồng nghiên cứu đã kí kết.

Các phản biện và ủy viên Hội đồng gồm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão (Viện Sử học), PGS.TSKH Trần Khánh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á), PGS.TS. Lê Trung Dũng (Viện Sử học), PGS.TS. Lại Văn Hùng (Tổng thư kí Ban Thư kí Đề án) đã nêu nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho sản phẩm khoa học của nhiệm vụ xung quanh cấu trúc vi mô, cách lựa chọn và tiêu chí lựa chọn mục từ, cách viết các từ viết mẫu…

PGS.TS. Võ Kim Cương (Viện Sử học) đã thay mặt Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban biên soạn với việc hoàn thành các sản phẩm khoa học đúng theo yêu cầu một cách công phu, nghiêm túc đồng thời cũng nêu lên một số điểm cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hơn cho sản phẩm khoa học của nhiệm vụ.

Hội đồng đã họp, thống nhất đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín về sản phẩm khoa học của nghiệm vụ. Kết quả, 100% các thành viên trong Hội đống nhất trí đánh giá sản phẩm của nhiệm vụ Quyển 22 ở mức Xuất sắc.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*