Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 6. Chuyên ngành Địa lý học, Địa lý thế giới

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Trần Văn Ý
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Lê Văn Thăng
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế
Thành viên chínhGS.TS. Đỗ Thị Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Đặng Duy Lợi
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Trịnh Lê Hùng
Học viện Kỹ thuật Quân sự
GS.TS. Nguyễn Khanh Vân
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Mai Trọng Thông
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Phạm Viết Hồng
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
TS. Bùi Thị Thu
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
PGS.TS. Trần Văn Ba
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
TS. Vũ Như Vân
Trường Đại học Sư phạm,
Đại học Thái Nguyên
Thư ký
khoa học
TS. Nguyễn Quyết Chiến
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Kiều Văn Hoan
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thư ký
hành chính
ThS. Đỗ Thị Phan Thu
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*