Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 5. Chuyên ngành Địa chất học, Môi trường

Trưởng Ban
PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa
Viện Địa chất,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Phạm Tích Xuân
Viện địa chất, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

GS.TS. Đặng Đình Kim
Viện Công nghệ Môi trường,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Trần Tuấn Anh
Viện Địa chất,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Nguyễn Xuân Huyên
Hội Trầm tích, Tổng hội Địa chất Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ
Hội Địa hóa, Tổng hội Địa chất Việt Nam
GS.TS. Trần Văn Trị
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
GS.TS. Bùi Công Quế
Viện Vật lý Địa cầu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Đoàn Văn Cánh
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
PGS.TSKH. Trần Mạnh Liểu
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Trần Đức Thạnh
Viện Tài nguyên và Môi trường Biển,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Văn Cách
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Hà
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Phùng Chí Sỹ
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Thư ký
khoa học
TS. Nguyễn Hoàng
Viện Địa chất,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Ngô Kim Chi
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký
hành chính
TS. Phạm Thị Dung
Viện Địa chất,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*