Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 7. Chuyên ngành Địa lý Việt Nam, Địa chính

Trưởng Ban
GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Khanh Vân
Hội Địa lý Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Trần Cầu
Hội Địa lý Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Trương Quang Hải
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
GS.TS. Nguyễn Cao Huần
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Đặng Văn Bào
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TSKH. Đặng Hùng Võ
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Nguyễn Đình Kỳ
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Đào Đình Châm
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Đặng Duy Lợi
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Trần Ngọc Ngoạn
Viện Địa lý nhân văn,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký
khoa học
TS. Nguyễn Mạnh Hà
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký
hành chính
ThS. Hoàng Thị Huyền Ngọc
Viện Địa lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*