Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 31a. Chuyên ngành Tâm lý học

Trưởng BanGS.TS. Vũ Dũng
Viện Tâm lý học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan
Học viện Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
GS.TS. Trần Thị Minh Đức
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
GS.TS. Trần Hữu Luyến
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Hồ Ngọc Đại
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
GS.TS. Trần Quốc Thành
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Đức Son
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Tình
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS.TS. Đỗ Long
Viện Tâm lý học
PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy
Viện Tâm lý học
PGS.TS. Phan Thị Mai Hương
Viện Tâm lý học
PGS.TS. Lê Văn Hảo
Viện Tâm lý học
PGS.TS. Lê Thanh Hương
Viện Tâm lý học
PGS.TS. Vũ Ngọc Hà
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Trần Thu Hương
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
PGS.TS. Lê Minh Loan
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
TS. Lê Minh Thiện
Viện Tâm lý học
Thư ký khoa họcTS. Vũ Thu Trang
Học viện Khoa học xã hội
Thư ký hành chínhCN. Phạm Thị Phương Cúc
Viện Tâm lý học

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*