Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 30. Chuyên ngành Luật học

Trưởng Ban
GS.TS. Võ Khánh Vinh
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Nguyễn Hữu Chí
Trường Đại học Luật Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan
Trường Đại học Luật Hà Nội
PGS.TS. Trần Văn Độ
Tòa án Nhân dân Tối cao
GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Trường Đại học Luật Hà Nội
PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
Viện Nhà nước và Pháp luật,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Phạm Hồng Thái
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Bùi Anh Thủy
Trường Đại học Lao động - Xã hội (TP Hồ Chí Minh)
TS. Nguyễn Tiến Vinh
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư ký khoa họcPGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương
Viện Nhà nước và Pháp luật,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Vũ Công Giao
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư ký hành chínhThS. Võ Thị Vương Ngọc
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*