Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 33b. Chuyên ngành Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh

Trưởng BanPGS.TS. Bùi Hoài Sơn
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Đào Mạnh Hùng
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Trần Thanh Hiệp
Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội
PGS.TS. Phạm Duy Khuê
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
PGS.TS. Đinh Quang Trung
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
PGS.TS. Hà Thị Hoa
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
PGS.TS. Vũ Ngọc Hà
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Ngô Phương Lan
Cục Điện ảnh
TS. Trần Minh Thu
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
TS. Phạm Thị Việt Hà
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đỗ Duy Anh
Cục Điện ảnh
Vũ Đức Tân
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Chu Chí Thành
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Nguyễn Văn Thành
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Lê Cường
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
TS. Nguyễn Hoa Mai
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Thị Thanh Hảo
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
Lê Minh Đức
Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Thị Phượng
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Thư ký hành chínhVõ Thị Thu Hà
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*