Tin tức hoạt động

Tọa đàm khoa học Quyển 14 lần 2

Tọa đàm về các lĩnh vực chuyên môn của mỗi ngành và sự giao thoa giữa các khối kiến thức của từng chuyên ngành. Tọa đàm về các kỹ thuật và phương pháp xây dựng mục từ. Tọa đàm về phương pháp viết các mục từ cụ thể. Tọa đàm về phương pháp bố trí sắp xếp mục từ theo chuyên môn”

Thời gian: Sáng thứ Sáu, ngày 3/11/2017, tại Phòng họp Tầng 2, Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*