Tin tức hoạt động

Hội thảo Nghiên cứu tổng hợp bảng mục từ theo phân ngành, Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề cương Quyển 6 (4/5/2018)

Trong Hội thảo này, các chuyên gia đã thảo luận, rà soát, thống nhất các mục từ thuộc từng chuyên ngành và tổng hợp các kết quả nghiên cứu chung (bao gồm các chuyên đề, cấu trúc vĩ mô, cấu trúc vi mô, các từ mẫu) và thảo luận các phương hướng công tác để hoàn thành các sản phẩm để chuẩn bị nghiệm thu các cấp.

Một số hình ảnh của Hội thảo 4-5-2018

Một số hình ảnh hoạt động của Hội thảo: Các chuyên gia trao đổi ý kiến và tham luận

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*