Tin tức hoạt động

Hội thảo khoa học Quyển 14 lần 1

Tiêu đề: “Các kiến thức cơ bản về Bách khoa toàn thư và Từ điển bách khoa. Tổng quan tình hình biên soạn BKTT của thế giới và Việt Nam về các chuyên ngành và công nghệ vật liệu”

Thời gian: Ngày 10/07/2017, tại Phòng họp Tầng 2, Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*