Tin tức hoạt động

Tọa đàm khoa học Thuyết minh nhiệm vụ và xây dựng đề cương Quyển 2 (7/6/2017)

Hội thảo khoa học:  03 cuộc đã tổ chức

 Thời gian

Hội thảo khoa học 01: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và các Quyển 3.4.9 và 12

23/3/2018

Hội thảo khoa học 02: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và Quyển 1 (Toán học, Cơ học)

22/01/2018

Hội thảo khoa học 03: Biên soạn liên ngành giữa Quyển 2 và các quyển 5, 6 và 13

07/6/2018

Tọa đàm khoa học:  03 cuộc đã tổ chức

 
Tọa đàm khoa học 01: Thuyết minh nhiệm vụ và xây dựng đề cương Quyển 2

07/6/2017

Tọa đàm khoa học 02: Quy tắc và thể lệ đặc thù cho việc biên soạn, biên tập Quyển 2

08/8/2017

Tọa đàm khoa học 03: Quy tắc tạo lập các thuật ngữ mới và việc sử dụng các thuật ngữ hiện có cho biên tập Quyển 2

12/9/2017

Hình ảnh hoạt động:

Các thành viên chính tham gia Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 2, tại Tọa đàm khoa học 01: Thuyết minh nhiệm vụ và xây dựng đề cương Quyển 2, ngày 7/6/2018.

 

 

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*