Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 37. Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn An Hà
Viện Nghiên cứu Châu Âu,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Đỗ Hoài Nam
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TSKH. Võ Đại Lược
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Cù Chí Lợi
Viện Nghiên cứu Châu Mỹ,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung
Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Đỗ Đức Bình
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Bách Khoa
Trường Đại học Thương mại
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Đặng Minh Đức
Viện Nghiên cứu Châu Âu,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Chiến Thắng
Viện Kinh tế Việt nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhThS. Trần Thị Thu Huyền
Viện Nghiên cứu Châu Âu,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*