Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 36. Chuyên ngành An ninh

Trưởng Ban
Thượng tướng, PGS.TS. Bùi Văn Nam
Bộ Công an
Phó
trưởng ban
Trung tướng, PGS.TS. Trần Minh Thư
Viện Chiến lược và Khoa học Công an
Đại tá, TS. Nguyễn Xuân Thủy
Viện Chiến lược và Khoa học Công an
Thành viên chínhThiếu tướng, PGS.TS. Đường Minh Hưng
Tổng cục An ninh
Trung tướng, TS. Đỗ Kim Tuyến
Tổng cục Cảnh sát
Thiếu tướng, GS.TS. Bùi Minh Giám
Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân
Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Chuyên
Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh
Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp
Thiếu tướng, TS. Bùi Văn Bình
Tổng cục V
Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Quý Khoát
Học viện An ninh nhân dân
Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Nhật
Học viện An ninh nhân dân
Đại tá, PGS.TS. Trần Anh Vũ
Viện Chiến lược và Khoa học Công an
Đại tá, ThS. Phạm Tiến Cương
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
Thư ký khoa họcĐại tá, TS. Đỗ Văn Hoan
Viện Chiến lược và Khoa học Công an
Thiếu tá, ThS. Hoàng Xuân Vĩnh
Viện Chiến lược và Khoa học Công an
Thư ký hành chínhThượng úy, ThS. Trần Thị Dự
Viện Chiến lược và Khoa học Công an

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*