Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 35. Chuyên ngành Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Văn Đính
Trường Đại học Hà Tĩnh
Phó
trưởng ban

Vũ Thế Bình
Hiệp hội Du lịch Việt Nam

GS.TS. Lê Quý Phượng
Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh

PGS.TS. Vương Xuân Tình
Viện Dân tộc học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng
Tạp chí Dân tộc và Thời đại
Thành viên chínhTS. Nguyễn Anh Tuấn
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
ThS. Vũ Quốc Trí
Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Du lịch
TS. Nguyễn Hoàng Minh Thuận
Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh
GS.TS. Lê Văn Lẫm
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
GS.TS. Dương Nghiệp Chí
Viện Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam
PGS.TS. Trần Hồng Hạnh
Viện Dân tộc học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
ThS. Võ Hoài Thương
Trường Đại học Vinh
TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung
Ủy ban Dân tộc
TS. Võ Thị Mai Phương
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Nguyễn Anh Cường
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
(kiêm Thư ký hành chính)
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Huy Bỉnh
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*