Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 34. Chuyên ngành Mỹ thuật, Kiến trúc

Trưởng Ban
GS.TS. Trương Quốc Bình
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Phan Thanh Bình
Trường Đại học Mỹ thuật Huế
PGS.TS. Nguyễn Quốc Thông
Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Trần Thị Biển
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
PGS.TS. Ngô Văn Doanh
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Hoàng Minh Phúc
Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Họa sỹ Trần Khánh Chương
Hội Mỹ thuật Việt Nam
PGS.TS. Lê Quân
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
PGS.TS. Doãn Minh Khôi
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
PGS.TS. Tôn Đại
Tổng hội Xây dựng Việt Nam
TS. Nguyễn Minh Khang
Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
Thư ký khoa họcTS. Trần Thị Biển,
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
KTS. Lê Thành Vinh
Viện Bảo tồn Di tích, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
Thư ký hành chínhThS. Bùi Thị Kim Phương
Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*