Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 31. Chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học

Trưởng BanGS.TS. Vũ Dũng
Viện Tâm lý học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Nguyễn Hữu Châu
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Vũ Ngọc Hà
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Trần Hữu Luyến
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Trần Thị Minh Đức
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Phan Văn Kha
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
GS.TS. Lê Phương Nga
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Trường Đại học Luật Hà Nội
Thư ký khoa họcPGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Vũ Thu Trang
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhPhạm Thị Phương Cúc
Viện Tâm lý học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Lê Minh Thiện
Viện Tâm lý học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*