Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 29. Chuyên ngành Quốc phòng

Trưởng Ban
Thiếu tướng Ngô Văn Giao
Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng
Phó
trưởng ban
Đại tá, TS. Thân Thành Công
Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng
Đại tá, ThS. Ngô Viết Sơn
Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng
Thành viên chínhTrung tướng,
GS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
Học viện Quốc phòng
Trung tướng, PGS.TS. Trần Thái Bình
Viện Chiến lược Quốc phòng
Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Kim Thành
Học viện Quốc phòng
Đại tá, PGS.TS. Bùi Quang Cường
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự,
Bộ Quốc phòng
Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự,
Bộ Quốc phòng
Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Đại tá, TS. Nguyễn Văn Thủy
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Thiếu tướng, GS.TS. Đỗ Quyết
Học viện Quân y
Thượng tá, TS. Nguyễn Thanh Lam
Học viện Hậu cần
Đại tá, TS. Lê Đức Hạnh
Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng
Thư ký khoa họcĐại tá, ThS. Nguyễn Văn Biên
Ban Biên tập Từ điển quân sự,
Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Thượng tá, ThS. Nguyễn Quốc Uy
Ban Biên tập Từ điển quân sự,
Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Thượng tá, ThS. Phạm Văn Quân
Ban Biên tập Từ điển quân sự,
Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
(kiêm Thư ký hành chính)

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*