Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 27. Chuyên ngành Tôn giáo, Xã hội học

Trưởng Ban
GS.TS. Đặng Nguyên Anh
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Chu Văn Tuấn
Viện Nghiên cứu Tôn giáo,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Viện Nghiên cứu Tôn giáo,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Đỗ Quang Hưng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Trần Tuấn Phong
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Lê Tâm Đắc
Viện Nghiên cứu Tôn giáo,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Hoàng Văn Chung
Viện Nghiên cứu Tôn giáo,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
Viện Xã hội học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Nguyễn Đức Vinh
Viện Xã hội học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Trịnh Duy Luân
Hội Xã hội học Việt Nam
GS.TS. Lê Ngọc Hùng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS. Mai Văn Hai
Học viện Khoa học xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư ký khoa họcPGS.TS. Nguyễn Đức Chiện
Viện Xã hội học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Hoàng Vũ Linh Chi
Viện Xã hội học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS Vũ Thị Thu Hà
Viện Nghiên cứu Tôn giáo,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhThS. Nghiêm Thị Thuỷ
Viện Xã hội học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*