Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 26. Chuyên ngành Triết học

Trưởng Ban
GS.TS. Phạm Văn Đức
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Hồ Sĩ Quý
Viện Thông tin Khoa học xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Tài Đông
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Trần Nguyên Việt
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Trần Tuấn Phong
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Đỗ Minh Hợp
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TSKH. Lương Đình Hải
Viện Nghiên cứu Con người,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Lê Thị Lan
Viện Thông tin Khoa học xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Cao Thu Hằng
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Trần Văn Phòng
Viện Triết học,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Văn Dũng
Viện Nghiên cứu Tôn giáo,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Ngọc Toàn
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Vũ Mạnh Toàn
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhThS. Vũ Mạnh Dũng
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Trưởng Ban
GS.TS. Phạm Văn Đức
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Hồ Sĩ Quý
Viện Thông tin Khoa học xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Tài Đông
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Trần Nguyên Việt
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Trần Tuấn Phong
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Đỗ Minh Hợp
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TSKH. Lương Đình Hải
Viện Nghiên cứu Con người,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Lê Thị Lan
Viện Thông tin Khoa học xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Cao Thu Hằng
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Trần Văn Phòng
Viện Triết học,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Văn Dũng
Viện Nghiên cứu Tôn giáo,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Ngọc Toàn
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Vũ Mạnh Toàn
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhThS. Vũ Mạnh Dũng
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*