Ảnh

Lễ ra mắt Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*