Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 25. Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp
Bộ Tài chính
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi
Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia
ThS. Trương Bá Tuấn
Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính,
Bộ Tài chính
Thành viên chínhTS. Nguyễn Viết Lợi
Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính,
Bộ Tài chính
PGS.TS. Mai Ngọc Anh
Học viện Tài chính
TSKH. Nguyễn Thành Long
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
TS. Vũ Nhữ Thăng
Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia
PGS.TS. Tô Kim Ngọc
Học viện Ngân hàng
PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh
Viện nghiên cứu Khoa học Ngân hàng,
Học viện Ngân hàng
ThS. Phạm Xuân Hòe
Viện Chiến lược Ngân hàng,
Ngân hàng Nhà nước
TS. Nguyễn Thị Hiền
Viện Chiến lược Ngân hàng,
Ngân hàng Nhà nước
TS. Hà Huy Tuấn
Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Tô Nguyễn Cẩm Anh
Bộ Tài chính
PGS. TS. Vũ Sỹ Cường
Học viện Tài chính
PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Thư ký khoa họcTS. Lê Thị Thùy Vân
Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính,
Bộ Tài chính
Thư ký hành chínhThS. Nguyễn Hoài Thanh
Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*