Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 24. Chuyên ngành Kinh tế học

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn An Hà
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thành viên chínhPGS.TS. Bùi Nhật Quang
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo
Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS.TS. Cù Chí Lợi
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Phạm Anh Tuấn
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Đỗ Đức Bình
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Bùi Tất Thắng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thư ký khoa họcTS. Phạm Sỹ An
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Đặng Thu Thủy
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhThS. Trần Thị Thu Huyền
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*