Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 24. Chuyên ngành Kinh tế học

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Bùi Nhật Quang
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Trần Minh Tuấn
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Trần Đình Thiên
Viện Kinh tế Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Dương Thị Bình Minh
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Bùi Tất Thắng
Viện Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
GS.TS. Võ Xuân Tiến
Đại học Đà Nẵng
GS.TS. Trần Thọ Đạt
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Hồ Đình Bảo
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
PGS.TS. Lê Quốc Hội
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
TS. Phạm Anh Tuấn
Viện Kinh tế Chính trị thế giới,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Phạm Sỹ An
Viện Kinh tế Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký khoa họcPGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhCao Thị Thu Hằng
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*