Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 23. Chuyên ngành Khảo cổ học, Dân tộc học – Nhân học

Trưởng Ban
PGS.TS. Phạm Quang Hoan
Viện Dân tộc học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
Viện Dân tộc học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

PGS.TS. Tống Trung Tín
Viện Khảo cổ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Bùi Văn Đạo
Viện Dân tộc học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Phan Xuân Biên
Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà
Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâmKhoa học xã hội Việt Nam
TS. Đặng Thị Hoa
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Bùi Chí Hoàng
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Ngô Văn Lệ
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Viện Dân tộc học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Lâm Bá Nam
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử
Viện Khảo cổ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký
khoa học
TS. Lê Hải Đăng
Viện Thông tin Khoa học xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Bùi Văn Liêm
Viện Khảo cổ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký
hành chính
ThS. Hoàng Phương Mai
Viện Dân tộc học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*