Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 22. Chuyên ngành Lịch sử Thế giới

Trưởng Ban
GS.TS. Đỗ Thanh Bình
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Phó
trưởng ban

GS.TS. Trần Thị Vinh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành viên chínhPGS.TS. Đinh Ngọc Bảo
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Văn Ngọc Thành
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Hoàng Khắc Nam
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Đặng Văn Chương
Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế
TS. Võ Xuân Vinh
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Nguyễn Thành Văn
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Tống Thị Quỳnh Hương
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Phạm Thị Thanh Huyền
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Trần Nam Tiến
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Phạm Ngọc Anh
Học viện An ninh Nhân dân
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Thị Huyền Sâm
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thư ký hành chínhPGS.TS. Phan Ngọc Huyền
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*