Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 21. Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trưởng Ban
PGS.TS. Trần Đức Cường
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thành viên chínhPGS.TS. Nguyễn Khắc Sử
Viện Khảo cổ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Đoàn Minh Huấn
Hội đồng lý luận Trung ương
PGS.TS. Đỗ Bang
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
PGS.TS. Lê Đình Sỹ
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật
Viện Sử học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Bình Ban
Viện Lịch sử Công an Nhân dân, Bộ Công an
GS.TS. Mạch Quang Thắng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS.TS. Võ Văn Sen
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Hồ Khang
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Mạnh Dũng
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư ký hành chínhTS. Ngô Vũ Hải Hằng
Viện Sử học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*