Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 20. Chuyên ngành Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công

Trưởng Ban
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Viện Nghiên cứu Văn hóa,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
Thành viên chínhPGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương
Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
PGS.TS. Đặng Hoài Thu
Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
PGS.TS. Trần Thị An
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Lâm Nhân
Trường Đại học Văn hoá TP.HCM
PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
PGS.TS. Kiều Trung Sơn
Viên Nghiên cứu Văn hoá,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Hoàng Cầm
Viên Nghiên cứu Văn hoá,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Nguyễn Mỹ Thanh
Viên Nghiên cứu Văn hoá,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thư ký khoa họcTS. Hồ Thị Thanh Nga
Viên Nghiên cứu Văn hoá,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Phạm Hồng Lĩnh
Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
ThS. Phan Đình Dũng
Trường Đại học Văn hoá TP.HCM
ThS. Nguyễn Thị Huệ
Viên Nghiên cứu Văn hoá,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhCN. Nguyễn Thu Hương
Viên Nghiên cứu Văn hoá,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*