Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 19. Chuyên ngành Ngôn ngữ học, Hán Nôm

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết
Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó
trưởng ban

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Viện Ngôn ngữ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh
Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Đinh Văn Đức
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương
Viện Ngôn ngữ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Văn Khang
Viện Ngôn ngữ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Văn Lợi
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc
Đại học Thái Nguyên
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
GS.TS. Lê Quang Thiêm
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Bùi Minh Toán
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thư ký khoa họcPGS.TS. Phạm Hùng Việt
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Trần Trọng Dương
Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký hành chínhTS. Vũ Thị Hải Hà
Viện Ngôn ngữ học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*