Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 18. Chuyên ngành Văn học

Trưởng Ban
PGS.TS. Phan Trọng Thưởng
Viện Văn học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Huỳnh Như Phương
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Lại Văn Hùng
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thành viên chínhGS.TS. Lộc Phương Thủy
Viện Văn học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Hồ Thế Hà
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
GS.TS. Lã Nhâm Thìn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Đức Ninh
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
PGS.TS. Phạm Quang Long
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Lê Huy Bắc
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS.TS. La Khắc Hòa
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS.TS. Trần Nho Thìn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Trần Thị An
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký
khoa học
TS. Trần Thiện Khanh
Viện Văn học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Vũ Thị Thu Hà
Viện Văn học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
ThS. Trịnh Minh Nguyệt
Viện Văn học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Thư ký
hành chính
ThS. Nguyễn Thủy Hồng
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*