Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 16. Chuyên ngành Cơ khí, Mỏ, Luyện kim

Trưởng Ban
GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Trần Thanh Hải
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS. Bùi Anh Hòa
Học viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS. Trần Văn Địch
Học viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Thành viên chínhTS. Lê Tiến Dũng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TS. Đặng Trần Việt
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
GS.TS. Võ Chí Mỹ
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TS. Nguyễn Ngọc Phú
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng
Học viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Trương Ngọc Thận
Học viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS. Đinh Quảng Năng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Đào Minh Ngừng
Học viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên
Học viện Cơ khí,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Lê Giang Nam
Học viện Cơ khí,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Hoàng Văn Gợt
Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công thương
Thư ký khoa họcPGS.TS. Hoàng Văn Long
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TS. Dương Ngọc Bình
Học viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. Nguyễn Hồng Thái
Học viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Thư ký hành chínhPGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*