Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 15. Chuyên ngành Giao thông, Vận tải

Trưởng Ban PGS.TS. Nguyễn Duy Việt
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Bính
Trường Đại học Giao thông Vận tải
PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Thành viên chínhTS. Nguyễn Trọng Đồng
Bộ Giao thông Vận tải
TS. Lê Lăng Vân
Trường Đại học Giao thông Vận tải
PGS.TS. Phạm Duy Hòa
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương
Trường Đại học Giao thông Vận tải
KS. Tô Nam Toàn
Bộ Giao thông Vận tải
PGS.TS. Bùi Phú Doanh
Trường Đại học Xây dựng
KS. Đỗ Thái Bình
Hội đóng tầu Việt Nam
Thư ký khoa học
(kiêm Thư ký hành chính)
PGS.TS. Đào Duy Lâm
Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*