Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 14. Chuyên ngành Xây dựng, Công nghệ vật liệu

Trưởng Ban
PGS.TS. Đỗ Hữu Thành
Trường Đại học Xây dựng
Phó
trưởng ban

PGS.TS. Trần Văn Tấn
Trường Đại học Xây dựng
Thành viên chínhGS.TS. Phan Quang Minh
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Phạm Duy Hòa
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Nguyễn Bình Hà
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Phạm Hữu Hanh
Trường Đại học Xây dựng
GS.TS. Trần Văn Tuấn
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Đinh Đăng Quang
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Nguyễn Võ Thông
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
PGS.TS. Ngô Quang Tường
Trường Đại học Văn Lang
PGS.TS. Đinh Quang Cường
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Vũ Đình Đấu
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Vũ Hữu Hải
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Lều Thọ Bách
Trường Đại học Xây dựng
TS. Bùi Việt Đông
Trường Đại học Xây dựng
Thư ký
khoa học
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Trường Đại học Xây dựng
PGS.TS. Trần Văn Liên
Trường Đại học Xây dựng
TS. Nguyễn Ngọc Linh
Trường Đại học Xây dựng
Thư ký
hành chính
Hoàng Như Trang
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*