Chưa được phân loại

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 13. Điện, Điện tử, Tự động hoá

Trưởng Ban
GS.TSKH. Phan Anh
Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Viết Kính
Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Phan Xuân Minh
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Lê Văn Doanh
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Thành viên chínhGS.TS. Hoàng Đăng Hải
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
GS.TSKH. Nguyễn Sỹ Mão
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Văn Khang
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS. Hoàng Trang
Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Đỗ Quốc Trinh
Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS. Chử Đức Trình
Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Thư ký
khoa học
TS. Trần Thanh Sơn
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. Bùi Thanh Tùng
Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Hoàng Văn Xiêm
Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Thị Việt Hương
Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư ký
hành chính
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh
Trường Đại học Công nghệ,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*