Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 11. Chuyên ngành Hải dương học, Khí tượng thuỷ văn

Trưởng Ban
GS.TS. Phan Văn Tân
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Đăng Quế
Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường
PGS.TS. Ngô Trọng Thuận
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thành viên chínhGS.TSKH. Nguyễn Đức Ngữ
Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường
TS. Bùi Minh Tăng
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyên
Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường
PGS.TS. Nguyễn Văn Viết
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
PGS.TS. Trần Thanh Xuân
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
PGS.TS. Lã Thanh Hà
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
GS.TS. Lê Đình Thành
Trường Đại học Thủy lợi
TS. Nguyễn Viết Thi
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
GS.TS. Đinh Văn Ưu
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng
Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM
GS.TS. Trần Đức Thạnh
Viện Tài nguyên Môi trường biển, TP Hải Phòng
PGS.TSKH. Nguyễn Tác An
Viện Hải dương học Nha Trang
Thư ký
khoa học
TS. Nguyễn Văn Hiệp
Viện Vật lý Địa cầu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Hoàng Phúc Lâm
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Thư ký
hành chính
ThS. Phùng Đức Chính

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*