Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 9. Chuyên ngành Nông nghiêp, Thủy lợi

Trưởng Ban
TS. Đào Thế Anh
Viện Cây lương thực,
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam
Phó
trưởng ban
GS.TS. Vũ Văn Liết
Năm sinh: 1954
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: vvliet@vnua.edu.vn
Thành viên chínhGS.TS. Bùi Chí Bửu
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
GS.TS. Vũ Chí Cương
Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn
PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS. Vũ Mạnh Hải
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS. Trần Đình Hòa
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
GS.TSKH. Trần Đình Long
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
GS.TSKH. Trần Duy Quý
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS. Trần Đức Viên
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS. Lê Đình Thành
Trường Đại học Thủy lợi
GS.TS. Lã Văn Kính
Viện Chan nuôi Quốc gia
TS. Ngô Vĩnh Viễn
Hội bảo vệ thực vật
TS. Nguyễn Tiến Dũng
Hội Thú y Việt Nam
Thư ký
khoa học
PGS.TS. Bùi Công Quang
Trường Đại học Thủy lợi
PGS.TS. Phạm Quang Hà
Viện Môi trường Nông nghiệp
Thư ký
hành chính
ThS. Nguyễn Hải Liên
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*