Chưa được phân loại

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 3. Chuyên ngành Hóa học, Công nghệ hóa học

Trưởng Ban
GS.TSKH. Trần Văn Sung
Viện Hóa học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phó
trưởng ban

PGS.TS. Phan Văn Kiệm
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Phạm Hùng Việt
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Thành viên chínhGS.TSKH. Đặng Ứng Vận
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS. Bùi Chương
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Hữu Tùng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS. Lưu Văn Bôi
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TSKH. Phan Tống Sơn
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TSKH. Ngô Thị Thuận
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Trần Lê Quân
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Dương Tuấn Quang
Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế
GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam
Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thư ký
khoa học
PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. Trần Đức Quân
Viện Hóa học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký
hành chính
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*