Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 10. Chuyên ngành Lâm nghiệp, Ngư nghiệp

Trưởng Ban
PGS.TS. Ngô Đình Quế
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Phó
trưởng ban
PGS.TS. Triệu Văn Hùng
Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
TS. Phạm Anh Tuấn
Hội nghề cá Việt Nam
Thành viên chínhGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung
Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Phạm Đức Tuấn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm
Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
GS.TS. Hà Chu Chử
Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Võ Đại Hải
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Trần Văn Con
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
PGS.TSKH. Phạm Thược
Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nguồn lợi thủy sinh và Môi trường
PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa
Trường Đại học Thủy sản Nha Trang
PGS.TS. Trần Thị Nắng Thu
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TS. Bùi Văn Thắng
Trường Đại học Lâm nghiệp
PGS.TS. Phạm Quang Thu
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Trường Đại học Lâm nghiệp
TS. Nguyễn Văn Nguyên
Viện Nghiên cứu Hải sản
TS. Kim Văn Vạn
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ThS. Vũ Duyên Hải
Tổng cục Thủy sản
TS. Nguyễn Văn Tường
Trường Đại học Nha Trang
PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh
Trường Đại học Nha Trang
Thư ký
khoa học
ThS. Vũ Quý Đông
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Thư ký
hành chính
ThS. Nguyễn Hải Liên
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng,
Bộ Khoa học và Công nghệ

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*