Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 2. Vật lý học, Thiên văn học

Trưởng BanGS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phó trưởng banGS.TS. Nguyễn Đại Hưng
Viện Vật lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Quang Liêm
Viện Khoa học Vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thành viên chínhPGS.TS. Nguyễn Xuân Chánh
Hội Vật lý Việt Nam
PGS.TS. Vũ Thanh Khiết
Hội Vật lý Việt Nam
PGS.TSKH. Nguyễn Thế Khôi
Hội Vật lý Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Đình Noãn
Hội Vật lý Việt Nam
PGS.TS. Chu Đình Thúy
Hội Vật lý Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS. Đinh Xuân Khoa
Trường Đại học Vinh
GS.TSKH. Vũ Xuân Quang
Trường Đại học Duy Tân
PGS.TS. Đặng Mậu Chiến
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Lâm Quang Vinh
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Thư ký khoa họcGS.TS. Lê Hồng Khiêm
Viện Vật lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký hành chínhTS. Vũ Tiến Đức
Hội Vật lý Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*