Các quyển chuyên ngành

Nhân sự Ban biên soạn Quyển 1. Chuyên ngành Toán học, Cơ học

Trưởng Ban
GS.TSKH. Ngô Việt Trung
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh
Viện Cơ học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TSKH. Đinh Nho Hào
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thành viên chínhGS.TSKH. Hà Huy Khoái
Trường Đại học Thăng Long
GS.TSKH. Đinh Dũng
Viện Công nghệ thông tin
GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
#rowspan#Phó Trưởng BanGS.TS. Nguyễn Quốc Thắng
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Hồ Đăng Phúc
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Vũ Thế Khôi
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TS. Phan Thị Hà Dương
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS.TSKH. Phạm Đức Chính
Viện Cơ học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Đặng Hữu Chung
Viện Cơ học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký khoa họcTS. Nguyễn Duy Tân
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phó Trưởng BanPGS.TS. Lã Đức Việt
Viện Cơ học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thư ký hành chínhTrần Thị Thanh Hà
Viện Toán học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*