Tin tức hoạt động

Lễ công bố Quyết định của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và 36 Trưởng ban Biên soạn chuyên ngành

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định
cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Ngày 05 tháng 10 năm 2016 tại hội trường 3 D trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và 36 Trưởng ban Biên soạn chuyên ngành.

Tham dự Lễ công bố có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, kiêm Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (Đề án); PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ nhiệm Đề án; Các nhà khoa học trong Ban Chủ nhiệm Đề án; Các nhà khoa học đầu ngành Trưởng ban Ban biên soạn 36 chuyên ngành của Đề án; Lãnh đạo Ban Thư ký và thành viên đại diện Ban Thư ký Đề án; cùng các thành viên Ban quản lý Đề án. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Chủ nhiệm Đề án phát biểu khai mạc và chủ trì cuộc họp.

Sở dĩ các nước phát triển, các nước có nền văn hoá văn minh cao đều coi trọng việc biên soạn bách khoa toàn thư, bởi vì bách khoa toàn thư là “sách của các loại sách” là “trường đại học không có tường bao” phục vụ thiết thực và hữu ích nhất cho công cuộc giáo dục đào tạo. Việt Nam là một nước văn hiến, có một nền văn hoá văn minh phong phú lâu đời với bản sắc riêng của mình và đang trong quá trình đổi mới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Việt Nam cần, có thể và phải sớm biên soạn một bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam tổng hợp cỡ lớn cho nước mình, nhằm giới thiệu một cách toàn diện, có hệ thống, chuẩn xác những tri thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hoá khoa học công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn hoá, khoa học kỹ thuật của thế giới, chú trọng những tri thức cần cho độc giả Việt Nam.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Tổng thư ký Đề án công bố các Quyết định: (1) Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 19/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đối với GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

(2) Quyết định số 234 QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 20/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đối với PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

(3) Quyết định số 218/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN ngày 16/9/2016 của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam Vũ Đức Đam bổ nhiệm 36 nhà khoa học giữ chức Trưởng ban biên soạn 36 chuyên ngành (Quyển) của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Danh sách 36 nhà khoa học, Trưởng Ban biên soạn chuyên ngành gồm:

 
 
   

Toàn cảnh buổi Lễ

TT Họ và tên Cơ quan công tác Quyển
1 GS.TSKH. Ngô Việt Trung Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam Quyển 1. Toán học, Cơ học
2 GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyển 2. Vật lý học, Thiên văn học
3 GS.VS. Châu Văn Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyển 3. Hóa học, Công nghệ hóa học
4 GS.TSKH. Vũ Quang Côn Hội Côn trùng học Việt Nam Quyển 4. Sinh học, Công nghệ sinh học
5 PGS.TSKH.Trần Trọng Hòa Viện Địa Chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyển 5. Địa chất học, Môi trường
6 GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Quyển 6. Địa lý học, Địa lý thế giới
7 GS.TSKH. Lê Đức An Hội Địa lý Việt Nam Quyển 7. Địa lý Việt Nam, Địa chính
8 GS.TSKH. Phạm Thế Long Học viện Kỹ thuật Quân sự Quyển 8. Công nghệ thông tin
9 GS.TS. Nguyễn Tử Siêm Hội Khoa học Đất Việt Nam Quyển 9. Nông nghiệp, Thủy lợi
10 PGS.TS. Ngô Đình Quế Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Quyển 10. Lâm nghiệp, Thủy lợi
11 GS.TS. Phan Văn Tân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Quyển 11. Hải dương học,
Khí tượng thủy văn
12 GS.TS.NGND. Phạm Gia Khánh Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y học Quyển 12. Y học, Dược học
13 GS.TSKH. Phan Anh Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam Quyển 13. Điện, Điện tử,
Tự động hóa
14 PGS.TS. Đỗ Hữu Thành Trường Đại học Xây dựng Quyển 14. Xây dựng, Công nghệ vật liệu
15 GS.TS. Nguyễn Viết Trung Đại học Giao thông Vận tải Quyển 15. Giao thông, Vận tải
16 GS.TS.Nguyễn Trọng Giảng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Quyển 16. Cơ khí, Mỏ, Luyện kim
17 GS.TS. Hoàng Đình Hòa Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội Quyển 17. Dệt, May, Giấy,
Thực phẩm 
18 PGS.TS. Phan Trọng Thưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 18. Văn học
19 GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết Đại học Quốc gia Hà Nội Quyển 19. Ngôn ngữ học, Hán Nôm
20 GS.TS. Lê Hồng Lý Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 20. Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công
21 PGS.TS. Trần Đức Cường Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 21. Lịch sử Việt Nam
22 GS.TS. Đỗ Thanh Bình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Quyển 22. Lịch sử thế giới
23 PGS.TS. Phạm Quang Hoan Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 23. Khảo cổ học, Dân tộc học – Nhân học
24 GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh
Quyển 24. Kinh tế học
25 GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp Bộ Tài chính Quyển 25. Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ
26 PGS.TS. Phạm Văn Đức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 26. Triết học
27 PGS.TS. Đặng Nguyên Anh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 27. Tôn giáo, Xã hội học
28 GS.TS. Phùng Hữu Phú Hội đồng Lý luận Trung ương Quyển 28. Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức
29 TS. Phạm Lâm Hồng Cục Khoa học Quân sự,
Bộ Quốc phòng
Quyển 29. Quốc phòng
30 GS.TS. Võ Khánh Vinh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 30. Luật học
31 GS.TS. Vũ Dũng Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Quyển 31. Tâm lý học, Giáo dục học
32 GS.TS. Tạ Ngọc Tấn Hội đồng Lý luận Trung ương Quyển 32. Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ
33 PGS.TS. Lê Văn Toàn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Quyển 33. Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ản, Nhiếp ảnh
34 GS.TS. Trương Quốc Bình Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Quyển 34. Mỹ thuật, Kiến trúc
35 GS.TS. Nguyễn Văn Đính Trường Đại học Hà Tĩnh Quyển 35. Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục
36 PGS.TS. Bùi Văn Nam Bộ Công an Quyển 36. An ninh

Để tổ chức biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, ngày 15/2/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án gồm: Chủ nhiệm Đề án: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng; các Phó chủ tịch: GS.VS. Châu Văn Minh, GS.TS. Võ Khánh Vinh, PGS.TS. Bùi Nhật Quang; Các ủy viên: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TSKH.VS. Đặng Vũ Minh, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt. Giúp việc chuyên môn cho Ban Chủ nhiệm có Ban Thư ký Đề án.

 
 
     

Toàn cảnh buổi Lễ

Đề án ký Quyết định phê duyệt nhân sự. Ban Thư ký gồm: Tổng thư ký, PGS.TS. Lại Văn Hùng; các Phó Tổng thư ký: PGS.TS. Trần Minh Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng (chuyên trách) và 15 ủy viên Ban Thư ký.

Giúp việc cho Hội đồng Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm có Văn phòng Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do TS. Vũ Ngọc Hà làm Giám đốc Văn phòng. Cho đến nay, các quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức của Đề án đã được ban hành. Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã bắt đầu khởi động sau hơn một năm kiện toàn khâu tổ chức và nhân sự.

Buổi làm việc nhận được nhiều ý kiến phát biểu góp ý của các đại biểu tham dự cho hoạt động của Đề án. Sau cuộc họp này, các Trưởng ban biên soạn chuyên ngành đề xuất nhân sự của Ban mình, trình Chủ nhiệm Đề án ban hành Quyết định thành lập.

Phát biểu bế mạc, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, kiêm Chủ nhiệm Đề án đề nghị, các Trưởng ban Biên soạn chuyên ngành góp ý vào Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Biên soạn chuyên ngành và Ban Thư ký tập trung biên soạn Cẩm nang hướng dẫn biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam./.

Hãy gửi bình luận

Gửi bình luận

E-mail của bạn sẽ không được công khai


*